Barn- och elevhälsa

Arbetet med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam på Åsa Gårdsskola

På Åsa Gårdsskola finns ett elevhälsoteam som tillsammans handleder och stödjer den pedagogiska verksamheten. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, psykolog, kurator, logoped och specialpedagoger. Teamet leds av rektor.

Skolsköterska och skolläkare

På Åsa Gårdsskola arbetar skolsköterska Anneth Thuresson. Anneth är på plats måndagar, onsdag förmiddag och fredagar. Vi har tillgång till skolläkare som bokas av skolsköterskan vid behov.

Via länken nedan hittar du information om hur skolsköterskan arbetar, regelbundna hälsobesök och vaccinationer.

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan