Elevråd/Elevstyrelse

Åsaskolan har två elevråd: Förskoleklass - åk 3 och åk 4 - åk 6, samt en elevstyrelse: åk 7-9

Elevrådet/Elevstyrelsen träffas regelbundet tillsammans med skolledning och personalrepresentanter. Då diskuteras de frågor som eleverna tycker är angelägna för att deras utbildning ska bli så bra som möjligt.