Elevråd

Åsaskolan har tre elevråd. Förskoleklass-år 2, år 3-5 och ett för år 6-9.

Elevrådet träffas regelbundet tillsammans med skolledning och personalrepresentanter. På elevråden diskuteras de frågor som eleverna tycker är angelägna för att deras utbildning ska bli så bra som möjligt.