Läsårstider och skolans studiedagar

Förskolan och skolan har rätt att stänga två dagar per termin utöver lästiderna. Det innebär fyra dagar per år. Vid stängningsdag är all verksamhet stängd: förskola, fritidshem och skola. Vid studiedag är endast skolan stängd. Förskola och fritidshem har öppet.

Våra studiedagar och stängninsdagar hösten 2018 är:

Skola:
15 augusti Stängningsdag
21 september Studiedag
29 oktober Stängningsdag
30, 31 oktober Studiedag

Förskola:
17 september Studiedag
29 oktober Studiedag

Pedagogerna kommer gå ut med information när det närmar sig. Då all verksamhet är stängd och ni har omsorgsbehov så kontaktar ni pedagogerna.

Läsårstider hittar du här:

Lov och ledigheter