Läsårstider och skolans studiedagar

Förskolan och skolan har rätt att stänga två dagar per termin utöver lästiderna. Det innebär fyra dagar per år. Vid stängningsdag är all verksamhet stängd: förskola, fritidshem och skola. Vid studiedagar så meddelas det om vilken verksamhet som är berörd.

Våra studiedagar och stängninsdagar våren 2020 är:

Skola:
7 januari  
27 januari 
15 juni

Fritids:
7 januari
15 juni

Förskola:
27 januari 
15 juni

Pedagogerna kommer gå ut med information när det närmar sig. Då all verksamhet är stängd och ni har omsorgsbehov så kontaktar ni pedagogerna.

Läsårstider hittar du här:

Lov och ledigheter