Bild på barnteckningar

Läsårstider och skolans studiedagar

Förskolan och skolan har rätt att stänga två dagar per termin utöver lästiderna. Det innebär fyra dagar per år. Vid stängningsdag är all verksamhet stängd: förskola, fritidshem och skola. Vid studiedagar så meddelas det om vilken verksamhet som är berörd.

Våra studiedagar och stängninsdagar hösten 2020 är:

Skola:

12 augusti
26 oktober

Fritids:
12 augusti
26 oktober

Förskola:
28 augusti  
26 oktober

Pedagogerna kommer gå ut med information när det närmar sig. Då all verksamhet är stängd och ni har omsorgsbehov så kontaktar ni pedagogerna.

Läsårstider hittar du här:

Lov och ledigheter