Våra förbättringsområden

Björkris förskola och skola formulerar varje år i sitt systematiska kvalitetsarbete förbättringsområde för kommande år.

Björkrisskolans mål för 2016 är:

Medveten lärandemiljö

  • bedömning för lärande med fokus på att tydliggöra målen och ställa reflekterande frågor. 
  • mindfulness, stresshantering, lågaffektivt bemötande för att få verktyg att kunna stanna upp och reflektera över sig själv och sitt lärande.

SAMR, modellen

  • Utveckla vårt arbete med IKT så att vi befinner oss i de olika stegen av SAMR modellen när vi arbetar tillsammans med eleverna.

Röd tråd i verksamheten kring barns kunskaper

  • Utveckla läsandet och skrivandet mha datorer i projektet JätteKUL.
  • Utveckla ämnet matematik genom att delta i matematiklyftet.