Inflytande

Elever och föräldrar ska få vara med och påverkautvecklingen på vår skola. Genom dialog och samverkan skapar vi förutsättningar för detta. Skolans elever kan påverka på klassråd, elevråd, miljöråd och i skolvardagen.

Föräldrarna kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten eller brukarrådsmöte. 

Ett annat sätt att påverka är att svara på vår föräldra- och elevenkät.Utvecklingssamtalen innebär möjlighet till inflytande och påverkan på det egna lärandet.