Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgift är att vägleda eleverna inför framtida utbildnings- och yrkesval. Vår studie- och yrkesvägledare finns regelbundet på skolan och möter eleverna där. Elev och föräldrar kan också träffa studie- och yrkesvägledaren på kommunens enhet Kompetenscentrum i centrala Kungsbacka.

Studie- och yrkesvägledare på Frillesåsskolan
På Frillesåsskolan arbetar Hampus Ljunggren.

Hampus finns på plats på skolan på torsdagar från klockan.

För dig i grundskolan