Ordningsregler

Furulidsskolans ordningsregler är framtagna för att vår gemensamma arbetsmiljö ska bli så god som möjligt.

Vi tar hand om varandra:

Vi hälsar när vi ses.
Vi använder ett vårdat språk.
Vi hjälps åt så att alla som vill får vara med. 
Vi lyssnar på varandra.

Vi tar hand om våra saker:

Vi är varsamma med våra saker och rum så att de håller länge.
Vi använder saker och rum till det som de är tänkta för. 
Vi lägger saker på sin plats.
Vi tar av oss ytterskor när vi går in.
Vi tar eget ansvar för privata värdesaker. 

Vi tar hand om vår tid:

Vi vet när vi börjar och är på plats i tid. 
Vi är på rätt plats och har rätt saker med oss. 
Vi ansvarar för att ta vara på tiden vi får i skolan. 

Vi tar hand om vårt lärande:

Vi tar ansvar för att vara delaktiga i arbetet mot målen.
Vi är ute på rasten. 
Vi ber om hjälp när vi behöver det. 
Vi tar ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö.