Inflytande

När eleverna får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer. Därför ska elevernas behov och intressen finnas med som grund när vi planerar verksamheten.

Eleverna får möjlighet att påverka genom det dagliga mötet med sina lärare, via elevråd och klassråd. Utvecklingssamtalet är en möjlighet till inflytande och påverkan över det egna lärandet. 

Du som är förälder kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på brukarråd och föräldramöten.

Genom att svara på enkäter bidrar såväl föräldrar som elever till utveckling av verksamheten.