Om oss

Furulidskolan är tillfälligt flyttad till en äldre skolplats i Särö. Här använder vi Ekenäs gamla skollokaler tillsammans med nya fina paviljonger. Den tillfälliga lösningen i Särö inkluderar en väl genomtänkt skolgård som används både till undervisning och lek.

Under tiden som skolan har sin verksamhet i Särö byggs den nya skolan på samma plats som Furulidsskolan låg på tidigare. 

Vi har en varierad och naturskön omgivning som ger oss möjlighet till utvecklade lärmiljöer.Vi vill skapa en mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande.

Under byggnationen går elever i F- 4  i lokalerna på Ekenäs, årskurs 5 och 6 går på Varlaskolan. När nya skolan är klar flyttar årskurs 5 och 6  tillbaka till oss.

Furulidsskolan har fem fritidsavdelningar; Svanen 0300- 83 56 46, Svalan 0300-83 56 44, Falken 0300-83 56 48, Vingen 0300- 83 56 47 och Havsörnen 0300-83 56 45.

Skolans pedagogiska idé

Skolan har till uppgift att möta barnen där det de står och skapa lärsituationer som bäst möter individens behov. Om det är genom montessoripedagogik, traditionella föreläsningar, grupparbeten, storyline eller andra metoder är egalt. Vi gör vårt yttersta för att skapa god lär miljö för barnen.

Sålunda kan vår pedagogiska ide uttryckas som att vi möter individens behov med genomtänkta val av metoder för att barnet ska lära sig så mycket som möjligt.

Vägen till målet

Vi arbetar ständigt med den psykosociala miljön och elevhälsa för att förbättra välbefinnandet för alla elever. Skolan har också ett samarbete med föreningen Frends. Bibliotek och mediatekniker används flitigt i undervisningsarbetet.

Förskoleklassens verksamhetsidé

Syftet med förskoleklassen är att minska glappet mellan förskola och skola. Barnen ska få en mjuk övergång och känna sig socialt trygga innan skolan (åk 1) startar.

Förskoleklassen är en integrerad del i skolan och organiseras i lek och lär grupper. Barnen ska möta en spännande och inspirerande miljö på skolans vilket säkerställs genom personalens och barnens engagemang i verksamheten.

På Furulidskolan uppmuntrar vi barnens upptäckarglädje och naturliga vilja att lära. Genom lek och glädje och glädjefylld samvaro med andra barn tränas barnens förmåga till empati och samarbete

I förskoleklassen arbetar vi med varje barns utveckling och lärande, vilket ska ligga till grund för fortsatt skolgång. Det är särskilt viktigt att första året i skolans miljö uppfattas positivt av barnen.

Läs- och skrivutveckling

Via länken nedan hittar du en film som beskriver Kungsbackas satsning för att  lära sig skriva och läsa med hjälp av datorn

Film om att lära sig skriva och läsa med hjälp av datorn

Slöjd och Idrott 

Slöjdundervisningen sker för tillfället på Särö skola och på Fullriggaren Malevik. Undervisningen i idrott och hälsa sker på Särö skola. Eleverna åker buss dit tillsammans med bussvärdar.

På sidan Kontakta oss hittar du alla kontaktuppgifter och besöksadress till oss.