Praktisk information

Furulidsskolans uppdrag är att tillsammans med föräldrarna förbereda eleverna väl inför högstadiet och ett framtida liv som goda samhällsmedborgare så väl kunskapsmässigt som socialt.

Det ska vara roligt att gå i skolan men det kommer också att kräva ansträngningar av barn, föräldrar och skolans personal för att barnen ska utvecklas socialt och kunskapsmässigt.

Skolans läxpolicy

Skolskjuts

Till skolan åker eleverna skolskjuts. När det är lovdag eller studiedag går det inga bussar. Elever som har rätt till skolskjuts enligt kommunens skolskjutsregler får färdbevis vid terminsstart utan särskild ansökan.

Via länken nedan hittar du mer information om regler för att få skolskjuts samt bussarnas tidtabeller med kontaktuppgifter till bussbolagen.

Skolskjutsregler och tidtabeller för bussar

Sjukanmälan och frånvaro

När eleven är sjuk anmäler du som vårdnadshavare frånvaro via V-klass. 
Fränvaroanmälan ska göras alla dagar som eleven är sjuk. 
Ansökan om ledighet görs också via V-klass. 

https://www.kungsbacka.se/Archive/Regular-News/2019/8/valkommen-till-vklass---kungsbackas-nya-larplattform/

Mat, lunch

Vad blir det för lunch?

Du kan också se skolornas menyer via mobilappen Skolmaten. Den är helt gratis att ladda hem till respektive telefon och nås på telefonen via Appstore för Iphone, Google play för Samsung, HTC, Sony Ericsson med flera, eller Windowsstore för Nokia.

Mer information om skolmaten i Kungsbacka, hur vi bestämmer maten och hur vi gör den med mera hittar du via länken nedan.

Skolmat i Kungsbacka

Olycksfallsförsäkring

Kungsbacka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för förskole- och skolbarn. Försäkringen gäller när ett barn eller en elev har skadat sig genom ett olycksfall.

Du hittar mer information om försäkringen och hur du anmäler en skada via länken nedan

Kungsbacka kommuns olycksfalls försäkring