Inflytande

Det sägs att en av de viktigaste hälsofrämjande faktorerna är att få möjlighet att påverka sin vardag. Det hänger säkerligen också samman med att man mår bra när man blir sedd, och hörd. Vi prövar olika vägar på Hålabäcksskolan.