Elevråd

Elevråd

Elevrådet träffar rektor ca. en gång i månaden för att diskutera frågor som har tagits upp på klassrådsmöten. Elevrådet är en garanti för att eleverna alltid ska ha möjlighet att ta initiativ till frågor som rör deras arbetsmiljö och inflytande över utbildningen.