Läsårstider och Hålabäcksskolans studiedagar

Via länken nedan hittar du information om de gemensamma läsårstiderna för Kungsbacka kommunala skolor.

Läsårstider Kungsbacka kommunala skolor.

Förutom de gemensamma studiedagarna har Hålabäcksskolan en egen studiedag torsdag 27 maj 2021. Fritidsverksamheten är öppen som vanligt.