Inflytande

Elever och föräldrar ska få vara med och påverka utvecklingen på vår skola. Genom dialog och samverkan på olika nivåer skapar vi förutsättningar för detta. Skolans elever kan påverka via klassråd, elevråd, fritidsråd och i skolvardagen.

Föräldrarna kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten eller på föräldraföreningens möten. Vill du komma i kontakt med föräldraföreningen mejla till: hedeff@hotmail.com

Föräldraföreningen har också en Facebooksida.

Att svara på vår föräldra- och elevenkät är också ett sätt att vara med och påverka. Utvecklingssamtalen innebär möjlighet till inflytande och påverkan på det egna lärandet.