Studie- och yrkesvägledare

Elever och föräldrar kan träffa studie- och yrkesvägledare på Drop-in, måndagar kl 16-18, på Kompetenscentrum i centrala Kungsbacka.

Karriärvägledning är en process som pågår under lång tid. För att göra ett väl genomtänkt val behövs kännedom om sig själv och kunskap om vilka alternativ som finns. Ett av verktygen i denna process är den personliga vägledningen där samtalet står i fokus.

Studie-och yrkesvägledning i Kungsbacka