Organisation

Kapareskolan är indelad i två skolenheter;
Kapareskolan A-D och Kapareskolan E-H.

Kapareskolan A-D + I

Till Kapareskolans skolenhet A-D hör klasserna A-D.
Ansvarig rektor för dessa klasser är Carl-Daniel Cregård.

Kapareskolan E-H

Till Kapareskolans skolenhet E-H hör klasserna E-H.
Ansvarig rektor för dessa klasser är Anders Svensson.

Pedagogisk område Norr

Kungsbacka kommuns kommunala skolor är indelade i tre pedagogiska områden, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk område har en ansvarig verksamhetschef.

Kapareskolan ingår i pedagogisk område Norr. Ansvarig verksamhetschef för Norr är Tommy Korsell.

På sidan Kontakta oss hittar du samtliga kontaktuppgifter och besöksadress till skolan.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola