Pågående projekt

OUR

Mycket av vår fortbildning och gemensam tid ägnar vi åt vårt OUR- projekt. Kapareskolan och hela Onsala deltar i nätverk och projekt tillsammans med ett tiotal andra skolor i kommunen, ett 50-tal i landet och några hundra i världen.

Syftet är att skapa en gemensam, hållbar och utvecklande skola som vilar på en gemensam vision och aktuell forskning.