Ledighet och skolplikt

Enligt skollagen kan en skolpliktig elev få ledigt en kortare tid för enskilda angelägenheter. Med kortare ledighet menas ledighet upp till tio dagar per läsår. Det är rektor som beslutar om ledighet men rektor kan också ha gett annan, till exempel elevens mentor, rätt  att bevilja ledigheten. Om du behöver ansöka om ledighet gör du detta i Vklass.

Vklass

Ledighet och skolplikt