Elevråd

Kollaskolan har ett elvevråd för åk F-5 och ett elevråd för åk 6-9.

Elevråden är aktiva både för yngreåren och äldreåren med elever från grundskolan ch grundsärskolan.