Föräldrainflytande

Kollaskolans föräldraförening

Kollaskolan har en mycket engagerad föräldraförening. Ett medlemskap kostar 100 kronor per läsår och gäller för hela familjen. Allt du behöver göra är att sätta in 100 kr på bankgirokonto 776-9508 och ange barnet/barnens namn och klass på talongen eller som ett meddelande om du betalar via internet. Via föreningens egna hemsida hittar du mer information om deras arbete och hur du blir medlem

Kollaskolans föräldraförening

Stöd till föräldrar i Kungsbacka

Föräldrar emellan är ett nätverk som erbjuder föräldrar och andra vuxna ökad kunskap, inspiration och motivation samt tillfälle att reflektera över sitt föräldraskap. Nätverket arrangerar bland annat regelbundet olika föreläsningar.

Föräldrar emellan har funnits sedan 2002 och består av kontaktpersoner från de flesta av kommunens förvaltningar, svenska kyrkan, pingstkyrkan, studieförbund, Rädda barnen och Region Halland. 

Föräldrar emellan - konsten att vara förälder

Föreläsningar föräldraföreningen