Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam på Kullaviksskolan

På Kullaviksskolan har vi ett team som har till uppgift att arbeta med frågor kring diskriminering och annan kränkande behandling.

I teamet, som leds av rektor ingår specialpedagoger/lärare, skolsköterskan, kurator samt skolpsykolog.

Här hittar kontaktuppgifter till elevhälsan 

Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet 

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan

Här är lite information från skolsyster.

Uppföljning Vaccinationer

Information från skolsyster