Ledighet och skolplikt

Enligt skollagen kan en skolpliktigelev få ledigt en kortare tid för enskilda angelägenheter. Med kortare ledigheter menas ledighet upp till tio dagar per läsår. Det är rektorn som beslutar om ledighet men rektor kan också ha gett ett annan, till exempel elevens mentor, rätt att bevilja ledighet. Om du behöver ansöka om ledighet gör du detta via Vklass.