Skolskjuts

Skolskjuts

Färdbevis till skolbussen, de elever som är berättigade åka med skolbussarna får ett kort vid höstterminens början. Kortet gäller ej linjetrafik. Kullavikseleverna åker med skolbuss 21 eller 23. 

Elever som går på Kullaviksskolan och är berättigade till läsårskort gällande linjetrafiken får detta kort utdelat av klassföreståndare eller mentor. Läsårskortet gäller ett läsår och några veckor i början av nästa läsår, så spara kortet över sommaren.

Via länken hittar du mer information om regler för att få skolskjuts samt bussarnas tidtabeller med kontaktuppgifter till bussbolagen.

Skolskjutsregler

Busstidtabell läsåret 15/16 buss 21 och 23

Vid dåligt väglag

Vi väldigt dåligt väder och väglag kan skolbussen i bland ha svårt att ta sig fram. Lämna inga elever vid hållplatser om ni kan anta att bussen har svårt att ta sig fram. Om det är så att någon busstur på morgonen är inställd finns information på www.kungsbacka.se. Elever som inte kan ta sig hem på grund av inställd skolbuss får stanna kvar på fritids till förälder kan hämta.

Skolskjuts på lov och studiedagar

Eleverna har skolbuss till och från skolan. Det går inga skolbussar på lov och studiedagar.

Förra årets färdbevis och linjetrafiksskort gäller första veckorna i skolan efter sommarlovet, dock ej under somarlovet.

Kvarglömda saker på bussen

Kvarglömda saker på skolbussen 21 eller 23 ring
KE:s bussar 0300-54 08 52

Kvarglömda saker linjetrafik ring
Västtrafik kundservice 0771-41 43 00