Elevråd

På skolan finns ett elevråd för eleverna i årskurs 2-6.

Elevrådet har regelbundna möten och har alltid en vuxen deltagare under mötet.

Vill du veta mer kontakta
rektor Per-Axel Landström
Telefon: 0300-83 55 85

E-post: per-axel.landstrom@kungsbacka.se

.