Elevråd

På skolan finns ett elevråd för eleverna i årskurs 1-6.

Elevrådet har regelbundna möten och har alltid en vuxen deltagare med under mötet.

Vill du veta mer kontakta rektor:

Kristofer Skogholm
Telefon: 0300-83 55 85
E-post: kristofer.skogholm@kungsbacka.se

Camilla Lindgren
Telefon: 0300-83 55 52
E-post: camilla.lindgren@kungsbacka.se