Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i skolan ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam på Presseskolan

På Presseskolan finns ett elevhälsoteam som tillsammans handleder och stödjer den pedagogiska verksamheten. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, psykolog, kurator,talpedagog och specialpedagoger. Teamet leds av rektor.
Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet under vår kontaktsida.

Via länken nedan hittar du information om hur skolsköterskan arbetar, regelbundna hälsobesök och vaccinationer.

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan