Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i skolan ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam på Presseskolan

På Presseskolan finns ett elevhälsoteam som tillsammans handleder och stödjer den pedagogiska verksamheten. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, psykolog, kurator,talpedagog och specialpedagoger. Teamet leds av rektor.
Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet under vår kontaktsida.

Via länken nedan hittar du information om hur skolsköterskan arbetar, regelbundna hälsobesök och vaccinationer.

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan

Hundpedagog

Sedan VT-2017 har Kajsa och Märta jobbat på Presseskolan på onsdagar. De är båda certifierade pedagoghundar och utbildningen har de gått tillsammans med sin förare Mia Lundberg. Kajsa o Märta är av hundrasen Flat coated retriever som med ständigt viftande svans möter alla barn på Presseskolan med massor av kärlek. När de jobbar med enskilda elever så anpassas skolarbetet så att hundarna kan vara delaktiga. Då kan hundarna hjälpa till med att hämta saker, slå tärningar, trampa på olika kort eller bara ligga vid sidan o finnas där som en härlig trygghet. Hundarna möter alla människor på lika villkor, vilket gör att alla elever känner sig uppskattade av hundarna.

På Presseskolan är även hundarna ute på skolgården som rastvakter. Det är mycket uppskattat och då är alla skolans elever välkomna fram för att klappa eller göra en liten övning med hundarna.

Är man allergisk eller rädd för hundar så tar vi självklart hänsyn till detta.

  • +