Särö Montessoriskola

Särö Montessoriskola är en fristående skola för elever i förskoleklass till årskurs 5. På skolan finns även förskolan Daggdroppen. Mer information finns på skolans hemsida:

Särö Montessoriskola