Bibliotek

Tingbergsskolans skolbibliotek/MIK-central har självbemanning det vill säga; alla barn från årskurs F kan låna och lämna tillbaka sina böcker själva. Man kan även söka efter böcker på nätet skolbibliotek.se. Skolbiblioteket/MIK-centralen får eleverna besöka minst en gång per vecka. Alla klasser har fasta tider på schemat och de är där med sin skolbibliotekarie, lärare eller annan vuxen. Alla elever skall alltid ha något att läsa hemma och i skolan som passar just dem. Vi använder även Legimus för elever med lässvårigheter.

Vi har delat in vårt bokbestånd efter åldersgrupp samt att faktaböcker, och vissa andra böcker står för sig. Detta för att alla barn och all personal lätt ska hitta vad de söker.