Om oss

Toråsskolan tillhör pedagogiskt område Norr. Till Toråsdelen av området hör även Vallda Sandö förskola och Vallda Backa förskola. På Toråsskolan har vi sex fritidshem och en fritidsklubb. Här erbjuder vi elever omsorg före och efter skoltid. Personalen arbetar i olika arbetslag. På Toråsskolan arbetar vi för att alla barn ska känna trygghet och arbetsglädje och verksamheten utgår från varje barns behov. Vi arbetar aktivt mot kränkande behandling och mobbning.

Hela området leds av ett ledarlag med en verksamhetschef, rektorer och förskolechefer. Verksamhetschef är Tommy Korsell.