Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolan och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam

På Toråsskolan finns ett elevhälsoteam som tillsammans handleder och stödjer den pedagogiska verksamheten. I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog. Elevhälsoteamet träffas varje vecka för uppdatering av elevhälsan. Teamet leds av rektor.

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet under vår kontaktsida.

Skolsköterska och skolläkare

På Toråsskolan har vi en skolsköterska och en skolläkare. Vi som arbetar här har lagstadgad tystnadsplikt. Vår önskan är att alla elever skall känna sig välkomna till oss när behov finns.

Via länken nedan hittar du information om hur skolsköterskan arbetar, regelbundna hälsobesök och vaccionationer.

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan