Elevråd

Varlaskolans elevråd består av representanter från varje klass ifrån både norra och södra skolenheten. Elevrådet har möte varje månad under ledning av en av skolans lärare. Rektor deltar ibland vid dessa möten