En tenntallrik som hedersgåva

Bidrag, stipendier och utmärkelser

Det finns flera olika typer av bidrag att söka i Kungsbacka kommun. Många av dem är riktade mot föreningar. 

Du kan också söka stipendium inom flera områden, till exempel kultur, idrott och utbildning. Vissa fonder är öppna för sökanden som uppfyller vissa kriterier eller delas ut till framstående skolelever.

Kungsbacka kommun delar varje år ut priser och utmärkelser till personer som gjort viktiga insatser inom en rad områden.

En sammanställning av de fonder och stiftelser som Kungsbacka kommun förvaltar finner du här. 

Kontakta gärna