En hög med enkronor

Bidrag för föreningar och grupper

Det finns flera olika typer av bidrag för föreningar och grupper att söka i kommunen.

Badföreningar

Barn- och ungdomsföreningar

Folkhälsobidrag

Folkhögskola

Föreningsbidrag från Individ & Familjeomsorg

Handikappföreningar

Kulturbidrag

Motionsgrupper

Studieförbundsbidrag