Bidrag för föreningar och grupper

Det finns flera olika typer av bidrag för föreningar och grupper att söka i kommunen.

Kultur & Fritids bidrag för föreningslivet

Allmänna regler för föreningsbidrag

- Barn och undomsföreningar

- Folkhälsoföreningar

- Föreningar för personer med funktionsnedsättning

- Kulturföreningar årligt verksamhetsbidrag

- Arrangemangsbidrag till kulturföreningar, nätverk, grupper och enskilda personer

- Särskilt bidrag till föreningar och grupper

- Badföreningar

- Studieförbundsbidrag

Bidrag för studier

Folkhögskola

Bidrag från Individ och familjeomsorg

Föreningsbidrag för frivilligt socialt arbete från Individ & Familjeomsorg