Föreningar för personer med funktionsnedsättning

För att en förening ska få bidrag ska föreningen ha minst aktiva 10 medlemmar och vara godkänd av nämnden för Kultur & Fritid.

Föreningar för personer med funktionsnedsättning får Kommunalt lokalt aktivitetsstöd med 7 kronor för varje deltagartillfälle. Varje sammankomst ska ha minst tre deltagare utöver ledare. Föreningen ska redovisa sina sammankomster genom Aktivitetskort på nätet.

Det finns ingen åldersgräns för att få Kommunalt lokalt aktivitetsstöd till en förening med personer med funktionsnedsättning.

Föreningen får 200 kronor i Utbildnings- och utvecklingsbidrag för varje aktiv medlem. Varje medlem ska delta i minst tio sammankomster per år.

Kontakta gärna