Miljöpriset

Kungsbacka kommun delar varje år ut ett miljöpris. Priset delas ut till en person, ett företag, en förening eller en organisation i kommunen som har gjort en värdefull insats för att förbättra miljön i Kungsbacka. Priset är på 10.000 kronor och kan delas på flera.

Priset kan tilldelas personer som är bosatta i kommunen eller har annan särskild anknytning till kommunen. Företag, förening eller organisation ska vara etablerade i kommunen. Bland de nominerade varje år utses en vinnare av kommunstyrelsens arbetsutskott.

2020 - Lars Bruno Johansson

Årets pristagare har under många decennier arbetat för att Hallands landskapsdjur laxen ska få en bättre tillvaro med friskare vatten. Med obruten entusiasm och kampvilja för kommunens vattendrag har han ett finger med i spelet kring det mesta som rör fiske- och vattenvård i Kungsbacka.

Läs mer om Lars Bruno Johansson här.

Miljöpristagare genom åren

2019 - Ocean Crusaders och Vrakat

Vrakat
Med sitt engagerande arbete för miljön utmed vår kust öppnar de upp mångas ögon för vilket allvarligt hot plasten utgör. Tillsammans med invånarna har de samlat ihop mängder med skräp utmed Onsalas havsband.

Ocean Crusaders
Ocean Crusaders främsta mål är att utbilda barn och unga om vår marina miljö och hotet som nedskräpningen innebär. Samtidigt som de sprider kunskap är de själva ute och städar kusten och våra vattendrag fria från skräp.

2018 - Lygnerns vattenråd

Lygnerns vattenråd för ”Lygnerns talan” och höjer kunskapen om hur vi som bor och verkar här har ett ansvar att driva utvecklingen i en ekologiskt hållbar riktning.

2017 - Jan Kuylenstierna

Med ett engagemang och intresse som sträcker sig över fler decennier fortsätter årets pristagare att dela med sig av sina stora kunskaper om den halländska naturen. Årligen kan Kungsbackas invånare och andra intresserade  hänga med exkursionsledaren ut i Hallands naturreservat för att lära sig vilka växter som finns och inte minst, hur de samspelar med sin omgivning. Pristagaren har under många år varit aktiv inom både Hallands botaniska förening och Naturskyddsföreningen, i bedrifterna kan räknas många timmar ideellt arbete med traditionell slåtter för att gynna orkidéer och annan flora. Pristagaren har med tusentals inrapporterade fynd i Artportalen bidragit till en kunskapshöjning som är av intresse för naturvårdsarbetet idag och för lång tid framöver.

2016 - Tuvan Ekolivs

Den ekonomiska föreningen Tuvan Ekolivs har under 30 år försett invånare i Kungsbacka med ekologiska, rättvisemärkta och lokalt producerade varor. Omtanken om människor, djur och natur är en röd tråd i verksamheten. De arbetar med återvinning och miljövänliga material. 

2015 - Kungsbackatraktens biodlarförening

Kungsbackatraktens biodlarförening har varit aktiv sedan 1938 och medlemmarna har idag bisamhällen i hela kommunen. Deras arbete bidrar till att upprätthålla den livsnödvändiga ekosystemtjänsten pollinering, så att vi kan njuta av fina grödor, frukter och bär.

2014 - Göteborgs ornitologiska förening

Göteborgs ornitologiska förening har i över 30 år studerat och ringmärkt fåglar på Nidingen. Föreningens arbete med att bevara fågelfaunan och viktiga fågellokaler bidrar till den biologiska mångfalden och medverkar till att vi i Kungsbacka kan uppleva en levande natur.

2013 - Kungsbacka trädgårdsvänner

Kungsbacka trädgårdsvänner planerar många föreläsningar och workshoppar. De har även planerat planteringarna vid Söderåparken och i rondellen vid Kungsmässan. I nomineringstexterna nämns särskilt att trädgårdsintresse ofta leder vidare till ett ökat intresse för miljön.

2012 - Hedenborgs ekologiska produkter

Hedenborgs ekologiska produkter levererar ekologiskt odlad mat och andra produkter till företag, butiker och privatpersoner.

2011 - Annette Seldén

Naturfotografen Annette Seldén synliggör med sin dokumentation av naturreservaten i Kungsbacka vikten av att värna om naturen och att prioritera miljöfrågor. Hennes arbete bidrar också till ökad kunskap om miljön och till att lyfta fram naturreservaten som besöksmål.

2010 - Lars Tirén

Eksta Bostads AB före detta vd Lars Tirén får miljöpriset för sitt banbrytande arbete med att leda Eksta Bostads AB till att vara i fronten för energieffektivt byggande och förvaltning. Han har också visat ett brett personligt engagemang för att sprida kunskap om metod- och teknikutveckling.