Flygfoto över Kungsbacka torg

Befolkning

Kungsbacka kommun hade 84 395 invånare den 31 december 2019. Under 2019 ökade befolkningen med 1 047 personer. 

Kungsbacka är, sett till invånarantalet, landets 26:e största kommun.

Kungsbacka är indelad i planeringsområde, som delvis utgår från de gamla församlingarna. I Släp ingår både Kullavik och Särö.

Den 31 december 2019 såg det ut så här:

Kungsbacka stad 23 632
Släp 12 521
Vallda 8 726
Onsala 14 318
Fjärås 6 347
Åsa/Frillesås 10 528
Gällinge 2 294
Älvsåker 6 029

Kontakta gärna

Lotta Gradén, Specialist Kvalitet & Intern kontroll
0300-83 42 30
lotta.graden@kungsbacka.se