Flygfoto över Kungsbacka torg

Befolkning

Kungsbacka kommun hade 84 395 invånare den 31 december 2019. Under 2019 ökade befolkningen med 1 047 personer. 

Kungsbacka är, sett till invånarantalet, landets 26:e största kommun.

Kungsbacka är indelad i planeringsområde, som delvis utgår från de gamla församlingarna. I Släp ingår både Kullavik och Särö.

Folkmängden per områden den 31 december 2019 publiceras under april/maj.

Den 31 december 2018 såg det ut så här:

Kungsbacka stad 23 189
Släp 12 278
Vallda 8 717
Onsala 14 322
Fjärås 6 317
Åsa/Frillesås 10 397
Gällinge 2 251
Älvsåker 5 807

Kontakta gärna

Lotta Gradén, Specialist Kvalitet & Intern kontroll
0300-83 42 30
lotta.graden@kungsbacka.se