Digga Halland

Digga Halland är ett samverkansprojekt som ska genomföra kompetenshöjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland. Syftet är att öka förutsättningarna för medarbetaren att möta den digitala utvecklingen.

Vilka ingår i projektet?

Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna har gemensamt tagit fram projektet och genomför insatserna tillsammans.

Kungsbacka utser digitaliseringscoacher

Projektet löper på under två år med start i augusti 2018. 7000 medarbetare i hela Halland kommer att genomgå en webbutbildning med syfte att motivera, skapa nyfikenhet och förändringsvilja gällande digitaliseringens möjligheter. Specifikt för Kungsbacka kommun är också en satsning på digitaliseringscoacher.
Kungsbacka kommun har utsett 12 digitaliseringscoacher inom vård- och omsorgsförvaltningen som arbetar 10 procent av sin arbetstid med projektet. Att vara digitaliseringscoach innebär att arbeta för att öka kunskapen och inspirera för att visa på nyttan med varför och hur vi behöver införa digitala arbetssätt och metoder.

Se film om våra förväntningar på projektet Digga Halland här i Kungsbacka

 

En kort uppdatering från våra digitaliseringscoacher i projektet Digga Halland 

Hur finansieras projektet?

Digga Halland finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och av samtliga ingående parter i projektet.

Kontakta gärna 

Damir Mahmutovic
Utvecklingsledare IT
damir.mahmutovic@kungsbacka.se

vardochomsorg.diggahalland@kungsbacka.se