Kultur & Fritid

Kultur & Fritid är en av Kungsbacka kommuns tio förvaltningar. Från 1 januari 2016 är Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism en förvaltning. 

Kultur & Fritid ansvarar för kulturskola, bibliotek, de olika konstarterna, kulturmiljöarbete, kulturhistorisk rådgivning, kommunens turismverksamhet, bedriver lovverksamhet och fritidsaktiviteter för unga samt ansvarar för drift, skötsel och uthyrning av kommunens idrotts-, motions-, fritids- och badanläggningar.

Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp.

Kultur & Fritid ansvarar även för kommunens folkhälsoarbete och är också ansvarig myndighet för lotterier, som säljs inom kommunen.

Förvaltningen samverkar, stödjer, stimulerar och fördelar bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund och enskilda för en levande förenings- och kulturverksamhet. 

Tre verksamheter

  • Bibliotek, kulturliv & turism
  • Ung fritid
  • Bad, idrott & motion 

Kultur & Fritid har cirka 250 anställda.

De avgörande besluten inom förvaltningens ansvarsområde fattas av politikerna i nämnden för Fritid & Folkhälsa och nämnden för Kultur & Turism.

Förvaltningschef Ulrika Granfors
0300-83 40 98
ulrika.granfors@kungsbacka.se

 

Nämndsekreterare Monica Bergbom
0300-83 41 82
monica.bergbom@kungsbacka.se 

Verksamhetschef Bibliotek, kulturliv & turism
Maria Larsdotter-Spertina
0300-83 43 07
maria.larsdotter@kungsbacka.se

Verksamhetschef Ung fritid
Stefan Löfmark
0300-83 48 07
stefan.lofmark@kungsbacka.se

Verksamhetschef Bad, idrott & motion
Robert Andersson
0300-83 46 62
robert.andersson@kungsbacka.se