Service

Service är Kungsbacka kommuns tredje största förvaltning.

Vi ger service inom en mängd olika verksamheter till kunder i den kommunala verksamheten. Vi lagar och serverar mat till förskolor, skolor samt till boenden inom vård och omsorg samt funktionsstöd

Till invånarna ger vi service i form av kundtjänsten Kungsbacka direkt, personliga ombud samt ekonomi-, konsument- och energirådgivning.

Vi ansvarar för kommunens lokalförsörjning och har uppdraget att bygga, förvalta, städa och hyra ut lokaler till kommunens verksamheter.

Service tillhandahåller också intern service för kommunens verksamheter, som digitalt center, personalförsörjning, inköp och medietjänster.  

De avgörande besluten inom Service ansvarsområde fattas av politikerna i nämnden för Service.

Förvaltningschef Lovisa Eld
0300-83 77 83
lovisa.eld@kungsbacka.se

Registrator 0300-83 44 28

Nämndsekreterare 0300-83 46 58

 

Affärsområden

Inköp

Här finns även verksamheterna upphandling och e-handel.

Verksamhetschef Inköp
Katarina Appelqvist
0300-83 74 45
katarina.appelqvist@kungsbacka.se 

Kundstöd

Affärsområdet är inriktat på support och rådgivningsfrågor. Där ingår verksamheterna Service direkt, kundcentret Kungsbacka direkt, Digitalt center och Rådgivning & Media.

Verksamhetschef Kundstöd
Christer Blomqvist
christer.blomqvist@kungsbacka.se

Personalförsörjning

Här finns Bemanningscenter, Lönecenter och Rekryteringscenter.

Verksamhetschef Personalförsörjning
Karl Persson
0300-83 48 05
karl.persson@kungsbacka.se 

Produktion

Här finns Lokalvård, Fastigheter, Lokalförsörjning, Måltider.

Verksamhetschef Fastigheter
Johan Burman
0300-837910
johan.burman@kungsbacka.se

Verksamhetschef Lokalförsörjning
Maria Rosenberg
0300-83 44 30
maria.rosenberg@kungsbacka.se 

Verksamhetschef Lokalvård
Ann-Cathrine Roxhage
0300-83 42 38
ann-cathrine.roxhage@kungsbacka.se 

Verksamhetschef Måltider
Annika Åkerlund
0300-83 43 36
annika.akerlund@kungsbacka.se