Förvaltningen för Teknik

Teknik ansvarar för en stor del av den självklara infrastrukturen i samhället. När du dricker friskt kranvatten, när du spolar toaletten, när du åker bil eller cykel på belyst asfalt förbi vackra blomrabatter, när du slänger din soppåse eller lämnar ditt avfall på en återvinningscentral – då är det Teknik som ligger bakom.

I Tekniks ansvarsområde ingår planering, drift och utbyggnad av gator och gatubelysning, gång- och cykelvägar, allmänna platser och parker, dricksvatten och avloppsrening, sophämtning och återvinning samt för det kommunala bredbandsnätet. Vi ansvarar också för trafik- och parkeringsfrågor, lokala trafikföreskrifter och trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen.

Vill du rapportera en trasig gatlampa eller nåt annat fel?
Här kan du göra en felanmälan

Teknik har ungefär 220 anställda. De avgörande besluten inom förvaltningen för Tekniks ansvarsområde fattas av politikerna i nämnden för Teknik.

Information om Tekniks verksamhet hittar du till största delen under huvudrubrikerna Bygga, bo och miljö samt Gator, trafik och utemiljö.

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om behandling av personuppgifter på Teknik

Felanmälan

Här kan du göra en felanmälan.

Vill du komma i kontakt med förvaltningen för Teknik vänder du dig till vårt kundcenter Kungsbacka direkt:

Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

 

Tekniks chefer

Förvaltningschef Karl Lundgren
0300-83 46 14
karl.lundgren@kungsbacka.se

Verksamhetschef Vatten & Avfall Annika Malm
0300-83 43 33
annika.malm@kungsbacka.se 

Verksamhetschef Projekt & Bygg Ola Hamberg
0300-83 43 34
ola.hamberg@kungsbacka.se 

Verksamhetschef Trafik & Utemiljö
Sabina Johnsen
0300-83 43 35
sabina.johnsen@kungsbacka.se