Gymnasium & Arbetsmarknad

Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för planering, utveckling och drift av kommunens

  • tre gymnasieskolor
  • gymnasiesärskola
  • yrkeshögskola
  • vuxenutbildning
  • studie- och yrkesvägledning
  • kommunens arbetslivsenhet
  • försörjningsstöd
  • etablering av nyanlända

Gymnasium & Arbetsmarknad har ca. 500 anställda.

De avgörande besluten inom Gymnasium & Arbetsmarknad område fattas av politikerna i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.

Förvaltningschef 
Cynthia Runefjärd
0300-83 41 50
cynthia.runefjard@kungsbacka.se 

Biträdande förvaltningschef
Lotta Nord
0300-83 48 63
lotta.nord@kungsbacka.se 

Verksamhetschef Kompetenscentrum
Karin Zetterman
0300-83 86 70
karin.zetterman@kungsbacka.se

Gymnasiechef 
Amra Salihovic
0300-83 35 95
amra.salihovic@kungsbacka.se

 

För att kontakta nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad


gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se