Kommunalråd

Kungsbacka kommun har fyra heltidsengagerade politiker. De har titeln kommunalråd. Övriga politiker är politiker på sin fritid.

Kommunalråden har delat upp arbetet mellan sig, och är kontaktpersoner i olika frågor. Vid den politiska beredningen och i den politiska samordningen av och mellan nämnderna är de därför ansvariga inom olika områden.

Lisa Andersson

Representerar Moderaterna och är förutom kommunalråd även ordförande i kommunstyrelsen.
0706-67 20 46
Lisa.Andersson@kungsbacka.se

 • Budget
 • Ekonomiska och övergripande frågor
 • Näringslivsfrågor
 • Mark- och bostadsförsörjning
 • Plan- och byggfrågor
 • Beredskaps- och informationsfrågor
 • Energi och miljö, naturvårdsfrågor
 • Eksta Bostads AB
 • Tjolöholm stiftelsen
 • Verksamheterna inom plan- och bygg, miljö- och hälsa samt teknik

Fredrik Hansson

Representerar Centerpartiet och är förutom kommunalråd även 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
0300-83 46 56
fredrik.hansson@kungsbacka.se

 • Demokratifrågor
 • Barn- och ungdomsfrågor
 • Kollektivtrafikfrågor
 • Kultur-, turism- och fritidsfrågor
 • Verksamheterna inom förskola- och grundskola, vård och omsorg, kultur och fritid samt service

Övriga adressuppgifter till Fredrik Hansson

Eva Borg

Representerar Socialdemokraterna och är förutom kommunalråd även 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
0300-83 42 73
eva.borg@kungsbacka.se

 • Oppositionsråd

Övriga adressuppgifter till Eva Borg

Monica Neptun 

Representerar Liberalerna och är ordförande i nämnden för Teknik.
0300- 83 42 35
monica.neptun@kungsbacka.se

 • Arbetsmarknadsfrågor
 • IT-frågor, K2020
 • Samordning av internationella frågor
 • Invandrar och flyktingfrågor
 • Personal- och organisationsfrågor
 • Verksamheterna inom gymnasie- och arbetsmarknad samt individ- och familjeomsorg
 • Jämställdhet

Övriga adressuppgifter till Monica Neptun

Övriga politiska partier

Vill du ta kontakt med något av de övriga politiska partierna i kommunen, kan du vända dig till gruppledarna i kommunfullmäktige.