Kommunalråd Eva Borg, Hans Forsberg, Ulrika Landergren, Fredrik Hansson

Kommunalråd

Kungsbacka kommun har fyra heltidsengagerade politiker. De har titeln kommunalråd. Övriga politiker är politiker på sin fritid.

Kommunalråden har delat upp arbetet mellan sig, och är kontaktpersoner i olika frågor. Vid den politiska beredningen och i den politiska samordningen av och mellan nämnderna är de därför ansvariga inom olika områden.

Hans Forsberg

Representerar Moderaterna och är förutom kommunalråd även ordförande i kommunstyrelsen.
0300-83 47 64
hans.forsberg@kungsbacka.se

 • Budget
 • Ekonomiska och övergripande frågor
 • Näringslivsfrågor
 • Mark- och bostadsförsörjning
 • Plan- och byggfrågor
 • Beredskaps- och informationsfrågor
 • Energi och miljö, naturvårdsfrågor
 • Eksta Bostads AB
 • Tjolöholm stiftelsen
 • Verksamheterna inom plan- och bygg, miljö- och hälsa samt teknik

Övriga adressuppgifter till Hans Forsberg

Fredrik Hansson

Representerar Centerpartiet och är förutom kommunalråd även 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
0300-83 46 56
fredrik.hansson@kungsbacka.se

 • Demokratifrågor
 • Barn- och ungdomsfrågor
 • Kollektivtrafikfrågor
 • Kultur-, turism- och fritidsfrågor
 • Verksamheterna inom förskola- och grundskola, vård och omsorg, kultur och fritid samt service

Övriga adressuppgifter till Fredrik Hansson

Eva Borg

Representerar Socialdemokraterna och är förutom kommunalråd även 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
0300-83 42 73
eva.borg@kungsbacka.se

 • Oppositionsråd

Övriga adressuppgifter till Eva Borg

Ulrika Landergren 

Representerar Liberalerna.
0300-83 42 35
ulrika.landergren@kungsbacka.se

 • Arbetsmarknadsfrågor
 • IT-frågor, K2020
 • Samordning av internationella frågor
 • Invandrar och flyktingfrågor
 • Personal- och organisationsfrågor
 • Verksamheterna inom gymnasie- och arbetsmarknad samt individ- och familjeomsorg
 • Jämställdhet

Övriga adressuppgifter till Ulrika Landergren

Övriga politiska partier

Vill du ta kontakt med något av de övriga politiska partierna i kommunen, kan du vända dig till gruppledarna i kommunfullmäktige.