Kommunalråd

Kungsbacka kommun har fyra heltidsengagerade politiker. De har titeln kommunalråd. Övriga politiker är politiker på sin fritid.

Kommunalråden har delat upp arbetet mellan sig. Du kan läsa mer om detta under rubriken Arbetsfördelning.

Hans Forsberg representerar Moderaterna och är förutom kommunalråd även ordförande i kommunstyrelsen.
0300-83 47 64
hans.forsberg@kungsbacka.se

Övriga adressuppgifter och politiska uppdrag

Fredrik Hansson representerar Centerpartiet och är förutom kommunalråd även 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
0300-83 46 56
fredrik.hansson@kungsbacka.se

Övriga adressuppgifter och politiska uppdrag

Eva Borg representerar Socialdemokraterna och är förutom kommunalråd även 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
0300-83 42 73
eva.borg@kungsbacka.se

Övriga adressuppgifter och politiska uppdrag

Ulrika Landergren representerar Liberalerna.
0300-83 42 35
ulrika.landergren@kungsbacka.se

Övriga adressuppgifter och politiska uppdrag

Övriga politiska partier

Vill du ta kontakt med något av de övriga politiska partierna i kommunen, kan du vända dig till gruppledarna i kommunfullmäktige.