Kommundirektör

Ann-Charlotte Järnström är kommundirektör i Kungsbacka sedan 2012.

Hon är kommunens högsta tjänsteman med det övergripande ansvaret för att leda de kommungemensamma processerna.

Kontakta gärna