Teknik

Nämnden för Teknik ansvarar för nyanläggning och förvaltning av vatten-, avlopps-, renhållnings- och gatuanläggningar, parker, planteringar, lekplatser och andra allmänna platser i den mån uppgifterna inte uppdragits åt en annan kommunal nämnd.

Nämnden för Teknik är också trafiknämnd och svarar därmed för trafik- och parkeringsfrågor. Vidare svarar nämnden för gatubelysningen, som drivs av entreprenörer.

Nämnden för Teknik har 9 ledamöter och 8 ersättare.
Arbetsutskottet har fyra ledamöter och fyra ersättare. Alla i nämnden är politiker.

Ordförande: Monica Neptun (L)
031-93 54 37
monica.neptun@kungsbacka.se

Vice ordförande: Annika Carlsson (M)
0739-02 60 56
annika.carlsson@kungsbacka.se

Förvaltningen för Teknik förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.