Så ser ungdomarna på sina liv

Vart tredje år genomför Kungsbacka kommun undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp. Resultatet är ett bra underlag för att förstå hur det är att vara ung i Kungsbacka.

I Lupp svarar ungdomarna på frågor inom följande områden:

 • Fritid
 • Skola
 • Politik och samhälle
 • Trygghet
 • Hälsa och livstillfredsställelse
 • Arbete
 • Framtid

Du hittar resultaten från tidigare Lupp-undersökningar under dokument längst ner på den här sidan.

Resultatet för 2020

Alla elever som går i årskurs åtta eller andra året på gymnasiet fick under hösten 2020 svara på hur de ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, fritid och framtid. Resultatet finns under dokument längst ner på den här sidan. Där finns även resultaten från tidigare Lupp-undersökningar. 

Resultaten hjälper oss att göra Kungsbacka till en bättre kommun för unga

Undersökningen genomförs under lektionstid för elever som går i skolan i Kungsbacka kommun. Elever som bor i Kungsbacka kommun, men går i gymnasiet i en annan kommun, kommer att få undersökningen på posten eller kunna genomföra den i skolan beroende på vilken skola de går på. Ungdomar som är födda 2003, men som inte är inskrivna i någon gymnasieskola, får enkäten hemskickad via posten.

Svaren från undersökningen ger kommunen bättre kunskap om ungas livssituation, bättre underlag för att fatta beslut som berör unga och fungerar som ett stöd i dialogen mellan unga och kommunens tjänstepersoner och politiker. 

Eleverna svarar helt anonymt på undersökningen.

Vi följer upp resultaten tillsammans med unga 

Resultaten från Luppen presenteras under våren 2021. Vi följer upp svaren från undersökningen tillsammans med ungdomar i Kungsbackas ungdomsforum och de åttondeklassare och gymnsietvåor som önskar det.

För varje skola finns skolspecifika resultat att ta del av. De skolor som vill kan få en särskild presentation av resultaten för sitt arbetslag.

Fakta om Lupp 2020

 • Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Läs mer om Lupp på MUCF:s webbplats.
 • Nio kommuner i Göteborgsregionen genomför Lupp under hösten: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. 
 • FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund bidrar med samordning, analys och rapportskrivning. Läs mer om Lupp på Göteborgsregionens webbplats.
 • Resultaten presenteras under våren 2021

Kontakta gärna

Utvecklare Jacob Leuchovius
0300-83 45 94
jacob.leuchovius@kungsbacka.se