SCB Medborgarundersökning

Kungsbacka kommun deltar varje år i SCB:s medborgarundersökning som visar hur invånarna upplever kommunen och kommunens tjänster. Mellan den 24 augusti och 5 november i år kan du som fått medborgarundersökningen svara digitalt.

Du som har fått enkäten kan besvara den på SCB:s webbplats med dina inloggningsuppgifter som du har fått i brevlådan.

En pappersenkät skickas ut runt den 11 september. Sista dag för att skicka in enkäten med post är den 30 oktober 2020. Enkäten tar cirka tio minuter att besvara.

I år ställer vi även frågor om coronapandemin, hur du har påverkats av den och hur du ser på kommunens information

Medborgarundersökningen är uppdelad i tre delar

  • Hur medborgarna upplever kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index, NRI.
  • Hur medborgarna upplever kommunens verksamheter, Nöjd-Medborgar-Index, NMI.
  • Hur medborgarna upplever möjligheten till inflytande i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index, NII.

Har du inte fått årets medborgarundersökning, men har något som du vill framföra till kommunen?

Då är du exempelvis välkommen att lämna dessa via Lämna en synpukt på vår hemsida så tar vi vidare det till rätt person/er.

Hur ser det ut i andra kommuner?

För att kunna jämföra resultaten mellan kommunerna som deltagit i medborgarundersökningen har SCB öppnat en portal på sin webbplats, se länken nedan.

Kontakta gärna

Madeleine Vilhelmsson, Projektledare
0300-83 47 63
madeleine.vilhelmsson@kungsbacka.se