Invånare som deltar i medborgarundersökningen

SCB Medborgarundersökning

Hur upplever du som invånare i kommunen att det är att bo och leva i Kungsbacka kommun? Det och mycket mer vill vi veta i Medborgarundersökningen. Enkäten är ett samarbete med statistikmyndigheten SCB.

Svaren i undersökningen ger oss viktig information om hur du som invånare upplever att det är att bo och leva i Kungsbacka kommun. Du som svarar är helt anonym.  

Undersökningen skickas ut till 1 600 slumpmässigt utvalda personer i Kungsbacka, där de yngsta som får enkäten är 18 år. 

Områden vi berör är exempelvis fritid och skola, trygghet, kommunens klimat- och miljöarbete och dina möjligheter att vara med och påverka.

2021 – vad visade resultatet då?

Invånarna i Kungsbacka är särskilt nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på. Områden där vi fått höga betyg på är exempelvis frågor som rör exempelvis skola, skötsel av gator och vägar och trygghet. Hela 86 procent i Kungsbacka svarar att de känner sig ganska eller mycket trygga nattetid utomhus i området, jämfört med rikssnittet på 72 procent.

98 procent känner sig ganska eller mycket trygga dagtid jämfört med rikssnittet på 94 procent. Trygghet är ett område som kommunen arbetar aktivt med.

Utbudet för äldre att träffas

Ett område där invånarna i Kungsbacka ger lägre betyg än invånarna i Halland är utbudet av ställen för äldre, exempelvis träffpunkter. 41% av de som svarat i Kungsbacka är nöjda med utbudet, i jämförelse med Hallands snitt på 54%. Här har det pågått ett fokuserat arbete de senaste åren. 

På tre år har antalet träffpunkter gått från 7 till 18 stycken, runt om i kommunen från Älvsåker i norr till Frillesås i söder samt från Kullavik i väst till Idala i öst.

Vill du veta mer om resultatet för medborgarundersökningen 2021? Läs mer i resultat-tabellen här.

Från 2021 har enkäten ändrat utformning

Frågorna ställs nu på ett annat sätt än tidigare och även svarsskalan är ny. Tidigare har SCB använt en tiogradig svarsskala, men nu blir svarsskalan fyrgradig. Det har också tillkommit fler frågor om exempelvis trygghet, möjlighet till inflytande och integration.

Anledningen till förändringarna är att SCB har sett ett behov att bättre anpassa enkätens utformning, urval och frågor efter hur samhället ser ut idag. Att enkäten ändrat utformning och struktur gör att det inte går att göra jämförelser tillbaka i tiden på samma sätt som tidigare.

Har något som du vill framföra till kommunen finns fler möjligheter 

Du kan exempelvis lämna synpunkter via Lämna en synpunkt på vår hemsida så tar vi vidare det till rätt person/er.

Kontakta gärna

Madeleine Vilhelmsson, Projektledare
0300-83 47 63
madeleine.vilhelmsson@kungsbacka.se