SCB Medborgarundersökning

Kungsbacka kommun deltar varje år i SCB:s medborgarundersökning som visar hur invånarna upplever kommunen och kommunens tjänster.

Medborgarundersökningen är uppdelad i tre delar

  • Hur medborgarna upplever kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index, NRI.
  • Hur medborgarna upplever kommunens verksamheter, Nöjd-Medborgar-Index, NMI.
  • Hur medborgarna upplever möjligheten till inflytande i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index, NII.

För att kunna jämföra resultaten mellan kommunerna som deltagit i medborgarundersökningen har SCB öppnat en portal på sin webbplats, se länken nedan.

Kontakta gärna

Madeleine Wilhelmsson, Projektledare
0300-83 47 63
madeleine.wilhelmsson@kungsbacka.se