Förskola & Grundskola 2021

Här kan du följa politikernas arbete med att utveckla barnomsorg och utbildning för barn och elever i åldrarna 1-16 år.

Möten

Dagordning och handlingar

Protokoll

20 januari

Hämta

Hämta
Hämta  

17 februari

Hämta
Hämta
Hämta

Hämta

17 mars

Hämta
 
Hämta

Hämta

21 april

Hämta

Hämta

19 maj

Hämta

Hämta § 70

Hämta

16 juni

Hämta Protokoll

25 augusti

Hämta

Paragraf 103

Hämta

15 september

 Hämta

 Hämta

20 oktober

 Hämta  Hämta

17 november

 Hämta del 1

Hämta del 2

 Hämta

15 december

  Hämta del 1

Hämta del 2

 Hämta

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020.

Nämnden för Förskola & Grundskola träffas en gång i månaden.

Dagordning till möten med nämnden för Förskola & Grundskola läggs ut ungefär fem dagar innan sammanträdet.

Protokoll från Förskola & Grundskolas sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se