Kommunrevisionen 2019

Här kan du följa politikernas arbete i kommunrevisionen.

2019

Möten Dagordning  Handlingar   Protokoll
30-31 januari    

2019-01-30 §§ 515-529

2019-01-30/31 §§ 1-12

18 februari     

2019-02-18 §§ 530-542

2019-02-18 §§ 13-30 

25 mars     

2019-03-25, §§ 542-553

2019-03-25, §§ 31-50

29 april     

2019-04-29, §§ 51-67 

20 maj     

2019-05-20, §§ 68-83 

17 juni     

2019-06-17, §§ 84-99

26-27 augusti     

2019-08-26/27, §§ 100-117

23 september     

2019-09-23, § 118

2019-09-23, §§ 119-135

21 oktober     

2019-10-21, §§ 136-153 

25 november     

2019-11-25, §§ 154-170 

16 december     

2019-12-16, §§ 171-187 

Kommunrevisionen sammanträder cirka en gång i månaden. Protokoll från kommunrevisionens sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter, kontakta kommun@kungsbacka.se

Kontakta gärna