Kultur & Fritid 2020

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Kultur & Fritid.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

23 januari


 


20 februari

 Hämta  Hämta  Hämta

19 mars

 Hämta  Hämta  Hämta

28 maj

 Hämta  Hämta  Hämta

11 juni

 Hämta  Hämta  Hämta

20 augusti

 Hämta

 Hämta  

 Hämta

17 september

 Hämta

 Hämta  

 Hämta

22 oktober

 Hämta

 Hämta  

 Hämta

19 november

 Hämta

 Hämta

 Hämta

17 december

Hämta

Hämta   

 Hämta

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2019.

Nämnden för Kultur & Fritid träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen och handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ta del av ett protokoll eller ärende som inte finns publicerade här, kontakta nämndsekreteraren för Kultur & Fritid.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se