Miljö & Hälsoskydd 2020

Här kan du följa politikernas arbete med att sköta tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

22 januari

Hämta   Hämta § 4

Hämta §§ 1-12

12 februari

Hämta  

Hämta § 18

Hämta §§ 13-26

11 mars

Hämta   Hämta § 30 

Hämta §§ 27-41

8 april

Hämta   Hämta §§ 42-57

6 maj

Hämta   Hämta §§ 58-71

17 juni

 Hämta

 

Hämta § 78

Hämta §§ 72-93

19 augusti

 Hämta

   

Hämta §§ 94-105

16 september

 Hämta

   

Hämta § 109

Hämta § 120

Hämta §§ §§ 106-108, 110-119, 121-127

14 oktober

Hämta

   

 Hämta §§ 130, 141-142

Hämta §§ 128-129,131-140, 143- 149

18 november

Hämta

   

Hämta §§ 152, 154

Hämta § 153

Hämta §§ 150-151, 155-167

16 december

 Hämta

   

  Hämta §§ 168-188

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2019.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen och handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. Vi lägger inte ut handlingar som innehåller personuppgifter.

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet. Från och med december 2015 justeras protokollen digitalt.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare, Marina Björnbecker
0300-83 41 39
marina.bjornbecker@kungsbacka.se

Registrator, Annika Smedhem
0300-83 41 67
annika.smedhem@kungsbacka.se