Vård & Omsorg 2021

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Vård & Omsorg.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 februari

 Hämta

 Hämta

 Hämta

17 mars

 Hämta

 Hämta

 Hämta

21 april

 Hämta

 Hämta

 Hämta

19 maj

 Hämta

 Hämta

Hämta

16 juni

 Hämta

 Hämta

 Hämta

15 september

 Hämta

 Hämta

 Hämta

20 oktober

 Hämta

 Hämta

 Hämta

17 november

 Hämta

 Hämta  Hämta

15 december

 Hämta

 Hämta

 Hämta

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020

Ungefär fem dagar innan mötet publiceras dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från nämnden för Vård & Omsorgs sammanträden publiceras när de godkänts av justerarna, vilket sker max två veckor efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna